Μελέτη Έργου

Μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού μας, η εταιρία προσφέρει τη μελέτη για την επιλογή του απαραίτητου φορτιστή με σκοπό την ταχύτερη απόσβεση αυτού.

Αδειοδότηση

Η εταιρία μας, μέσω του μεγαλύτερου δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει το κομμάτι της αδειοδότησης του χώρου σας.

Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Η εταιρία μέσω της μητρικής εταιρίας Armet όπου από το 1957 υποστηρίζει τα δίκτυα διανομής ρεύματος της Ελλάδας αλλά και χωρών του εξωτερικού, αναλαμβάνει να εγκαταστήσει όχι μόνο τον εξοπλισμό φόρτισης αλλά και όλη την απαιτούμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Ζητήστε Προσφορά

+30 2102202713

+30 2299022043