Γενικοί Όροι Χρήση

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Armet mobility

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των Όρων Χρήσεως, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεσθε και να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.

1. Τροποποίηση στους Όρους Χρήσης

Η Iστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, να προσθέτει ή να αφαιρεί το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, ανά πάσα στιγμή.

Η Armet mobility διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της, να διαγράψει λογαριασμούς, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, ή ακόμα να διαγράφει κακόβουλα σχόλια στο διαδίκτυο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και γενικά να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας σε περίπτωση παραβιάσεων των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και άρθρα που εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τα πλήρη στοιχεία του Δικτυακού μας Τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, οποιουδήποτε κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, διαγραμμάτων, βίντεο, ήχου, μουσικής, λογισμικού, εφαρμογών, κ.λπ.) αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία και η κατάργηση ή η τροποποίηση αυτών απαγορεύεται αυστηρά.

Μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου που διατίθεται σε εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας και Τοποθεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.

(β) Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, απόδοση, εμφάνιση, δημοσίευση των άρθρων μας, χωρίς την αναφορά (ως πηγή) στην Ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση που κατεβάσετε οποιοδήποτε  περιεχόμενο (πχ. άρθρα, φωτογραφίες ή βίντεο) από τον Ιστότοπο,  η Armet mobility καθώς και κάθε τρίτος που είναι νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του σε αυτό το περιεχόμενο.

3. Περιορισμός ευθύνης

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητα του Περιεχομένου της. Το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο και δεν δεσμευόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση του εν λόγω υλικού και περιεχομένου.

O παρών Δικτυακός Τόπος παρέχετται “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή (είτε από το κοινό δίκαιο, έθιμο, νόμο ή άλλως).

Η λήψη ή η απόκτηση οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ή λήψη περιεχομένου από τον ιστότοπο.

Ο Ιστότοτοπος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, θετικής και αποθετικής ζημίας.  Ο Ιστότοπος δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο ιστόπτοπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” είναι απαλλαγμένα από “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.  Ο Ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπος.

4. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο Ιστότοπος μπορεί να  περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε άρθρα και άλλες πληροφορίες που συμβάλλουν στην ενημέρωσή σας. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

5. Aλληλεπίδραση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορεί να σας ζητηθεί να αλληλεπιδράσετε με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, LinkedIn). H ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει ή παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων μερών ή το περιεχόμενο αυτών. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων αλλά και για τους ειδικούς όρους που υιοθετούνται από αυτούς, κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς.

 

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation) και τον Νόμο 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, όπως ισχύει σήμερα.

 

Γενική Δήλωση πολιτικής απορρήτου

Μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ανώνυμα, χωρίς να παρέχετε σε εμάς καμία προσωπική πληροφορία.

Προσωπικές πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, θα ζητήσουμε από εσάς, κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία μας, την υποβολή προσωπικών στοιχείων όπως το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Στοιχεία εγγραφής στο newsletter: Σε περίπτωση που επιλέξετε να γραφτείτε στη λίστα μας, για να σας στέλνουμε Newsletters και ενημερωτικά δελτία, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Εμπιστευτικότητα

Η Ιστοσελίδα μας δεν αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους και ειδικότερα δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της για εμπορικούς σκοπούς.

Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως για παράδειγμα:

– κατόπιν νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής

-κατόπιν νόμιμου αιτήματος από δημόσια ή ρυθμιστική αρχή ή οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

-σε επείγουσες περιστάσεις για  την καταπολέμηση της απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας

– προκειμένου να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Ιστοσελίδας μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα Πρόσβασης και Ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, επικαιροποιήσουμε ή συμπληρώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Περιορισμού και Εναντίωσης Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, ανά πάσα στιγμή, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και δεν διατηρούνται για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Πολιτική Cookies

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο ή στον υπολογιστή σας, δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, ούτε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Tα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη και να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία περιήγησης στον ιστοτόπό μας.

 

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί:

Αυστηρά απαιτούμενα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαιτούμενα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου, ανώνυμα. Μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, αλλά ο ιστότοπός μας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

 

Λειτουργικά cookies

Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλων λειτουργιών τρίτων.

Cookies απόδοσης

Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και ανάλυση των βασικών στοιχείων απόδοσης του ιστότοπου, που επιτρέπουν την παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες.

Cookies ανάλυσης

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις του αριθμού των επισκεπτών, του ποσοστού εγκατάλειψης, της πηγής επισκεψιμότητας κ.λπ.

 

Cookies διαφήμισης

Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή σχετικών διαφημίσεων και εκστρατειών μάρκετινγκ στους επισκέπτες. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων.